Lomma kyrka

Lomma kyrka är en kyrkobyggnad norr om Lomma tätort vid Höje å. Den är församlingskyrka i Lomma församling i Lunds stift. Tidigare fanns här en kyrka av sten som troligen byggdes på 1170-talet i romansk stil. Den fanns närmare Höje å. Enligt lokal folktro byggdes den kyrkan före syndafloden.Den nuvarande kyrkan byggdes 1871–73 i gult maskintillverkat Lommategel. Den har korsarmar i norr och söder, tresidigt kor och ett kraftigt torn med slank spira. Arkitekt var H. A. Nielsen, Landskrona. Kostnaden för bygget uppgick till 41 313 riksdaler. Kyrkan invigdes den 6 juli 1873 av biskop Wilhelm Flensburg.1935 renoverades kyrkan. Den återinvigdes den 13 juli 1935 av biskop Edvard Magnus Rodhe.1972 fick kyrkan nytt skiffertak.1992-93 renoverades kyrkan igen. Färgen på väggar och tak var smutsgrå, kalkputsen hade på många ställen spruckit och kyrkbänkarna behövde lagas och göras mer bekväma och sittvänliga. Den 21 mars 1993 återinvigdes kyrkan av biskop K.G. Hammar.Under 2013 målades hela kyrkan invändigt med en kalkblandad vit färg och alla fönster rengjordes.

This place does not seems to have a official hashtag yet.