Riktlinjer för registrering av evenemang

Lomma kommun erbjuder alla som arrangerar publika evenemang i kommunen möjlighet att synas i Lomma kommuns evenemangskalender.

För publicerade evenemang gäller

I Lomma kommuns evenemangskalender är det inte tillåtet att lägga in evenemang som kränker grupp/person oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Ej heller sådant som strider mot lag eller på annat sätt är stötande eller olämpligt. Spam och företagsreklam är inte heller tillåtet och tas bort.

Vilken typ av evenemang får läggas in

Evenemang och utställningar som är öppna för allmänheten till exempel konserter, teater- och dansföreställningar, konstutställningar, marknader, föredrag, mässor, festivaler och större sportevenemang. 

Vilken typ av evenemang och aktiviteter som inte ska läggas in

  • Evenemang som endast vänder sig till medlemmar
  • Kurser
  • Träningsmatcher, motionsidrott och dylikt räknas inte som evenemang
  • Branschevent och kongresser
  • Politiska arrangemang till exempel demonstrationer, propaganda för enskilda politiska partier eller rörelser
  • Butiksevent

Ansvar

Respektive arrangör ansvarar för att informationen om evenemangen är korrekta. Lomma kommun tar inte ansvar för felaktiga uppgifter eller inställda evenemang. Se också till att ni har rättigheter att publicera de bilder ni lägger in. Varje förening som publicerar evenemang är ansvarig för eventuella brott mot bildrättigheter och står vid överträdelser för kostnaderna.